Ιστορικό
Διπλ. Πολιτικός μηχανικός MSc, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με βασικές σπουδές στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της L'Aquila Ιταλίας. Με επαγγελματική εμπειρία 30 ετών ως συνεργάτης σε εταιρείες με αντικείμενο την διαχείριση έργων, την σχεδίαση και ανακαίνιση επαγγελματικών χώρων και κατοικιών, στον τομέα της ενέργειας και ιδιαίτερα του φυσικού αερίου ως Υπεύθυνος Διαχείρισης Εργολαβιών και Προμηθειών στην ΕΔΑ Θεσ/νίκης.
- Παρακολούθηση πολλών επιμορφωτικών σεμιναρίων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε ενεργειακά θέματα καθώς και σε άλλους τομείς όπως η Διαχείριση Έργων, η Νομοθεσία περί αυθαιρέτων, η Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτηρίων, οι Προμήθειες και η πληροφορική.
- Από το 2008 ως σήμερα ελεύθερος επαγγελματίας Μηχανικός με αντικείμενο τις Ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων και κατοικιών, τις Άδειες Λειτουργίας καταστημάτων, την Ρύθμιση Αυθαιρέτων σύμφωνα με τον Νόμο Ν.4495/2017, την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (Η.Τ.Κ.) καθώς και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).