Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού

Building a sustainable future through expertise

Ιστορικό
Διπλ. Πολιτικός μηχανικός MSc, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με βασικές σπουδές στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της L'Aquila Ιταλίας. Με επαγγελματική εμπειρία 30 ετών ως συνεργάτης σε εταιρείες με αντικείμενο την διαχείριση έργων, την σχεδίαση και ανακαίνιση επαγγελματικών χώρων και κατοικιών, στον τομέα της ενέργειας και ιδιαίτερα του φυσικού αερίου ως Υπεύθυνος Διαχείρισης Εργολαβιών και Προμηθειών στην ΕΔΑ Θεσ/νίκης.
- Παρακολούθηση πολλών επιμορφωτικών σεμιναρίων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε ενεργειακά θέματα καθώς και σε άλλους τομείς όπως η Διαχείριση Έργων, η Νομοθεσία περί αυθαιρέτων, η Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτηρίων, οι Προμήθειες και η πληροφορική.
- Από το 2008 ως σήμερα ελεύθερος επαγγελματίας Μηχανικός με αντικείμενο τις Ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων και κατοικιών, τις Άδειες Λειτουργίας καταστημάτων, την Ρύθμιση Αυθαιρέτων σύμφωνα με τον Νόμο Ν.4495/2017, την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (Η.Τ.Κ.) καθώς και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Ανακαινίσεις κατοικιών & επαγγελματικών χώρων

☆Λύσεις για ριζική ανακαίνιση κατοικίας η οποία αφορά στην εξ ολοκλήρου ανακατασκευή και αναδιαμόρφωση όλων των χώρων ενός διαμερίσματος, μεζονέτας ή μονοκατοικίας. ☆Λύσεις για επιμέρους ανακαίνιση τμήματος κατοικίας, π.χ. κουζίνα και μπάνιο σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του πελάτη. ☆ Ανακαίνιση γραφείων και επαγγελματικών χώρων. Η μεγάλη εμπειρία μας, η υπευθυνότητα και η συνέπεια αποτελούν εγγύηση για άρτιο αποτέλεσμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Το γραφείο αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την μελέτη καθώς και την αδειοδότηση, εφόσον απαιτείται, για την ανακαίνιση του χώρου σας. Έκδοση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς. Μπορείτε να μας καλέσετε στα τηλέφωνα 2316 010811 και 6944 245 002 για συνάντηση στον χώρο σας για αυτοψία και υπολογισμό του κόστους ανακαίνισης. Email: d_chrys@hotmail.com dchryssochoou@gmail.com

Έκδοση Ηλεκτρονικής ταυτότητας Κτιρίου (Η.Τ.Κ.)

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου (ΗΤΚ) είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη σε ακίνητο, εκτός από τις μισθώσεις. Το γραφείο αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτίριου (Η.Τ.Κ.) κατόπιν αυτοψίας στο διαμέρισμά σας και συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά, καθώς και τα στοιχεία πληρότητας που πρέπει να περιληφθούν στην ΗΤΚ, είναι τα εξής: 1. το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της, 2. τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, 3. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού, 4. το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί, 5. οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων, 6. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α’, β’ και ε’, 7. το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, 8. ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. 9. το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου.

Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων σύμφωνα με τον Ν.4495/2017

Σύμφωνα με τον Ν.4495/17, απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, μεταβίβαση, πώληση ή προσημείωση ακινήτου σε περίπτωση που έχουν εγκατασταθεί σε αυτό αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις. Με την ένταξη ενός ακινήτου με αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις στον Ν.4495/17, δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από πολεοδομικά βάρη για 30 χρόνια ενώ σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων (και έπειτα από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου) δίνεται η δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση και η διατήρηση της κατασκευής επ’ αόριστον. Τα βήματα τα οποία πρέπει ο ιδιοκτήτης ενός αυθαιρέτου να κάνει προκειμένου να νομιμοποιήσει την ιδιοκτησία του είναι: -Υποβολή δήλωσης από μηχανικό, μετά από εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη, στο ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ -Καταγραφή παραβάσεων και εισαγωγή στοιχείων ιδιοκτησίας και ιδιοκτητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. -Δήλωση τρόπου πληρωμής του προκύπτοντος προστίμου και έκδοση κωδικών πληρωμής παραβόλου από το σύστημα. -Πληρωμή παραβόλου που ισοδυναμεί με υπαγωγή στο νόμο και έκδοση κωδικών πληρωμής για τις επόμενες δόσεις. -Υποβολή από τον μηχανικό (εντός 6 μήνων από την ημερομηνία υπαγωγής) όλων των απαραίτητων σχεδίων και δικαιολογητικών. -Εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως βεβαίωση υπαγωγής στο νόμο (απαραίτητη για μεταβιβάσεις - δικαιοπραξίες) -Με την πληρωμή του 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση νομιμοποίησης.

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Απαιτείται από τον μηχανικό η εύρεση της Οικοδομικής Αδείας, του Τοπογραφικού, της κάτοψης του ορόφου, της πιθανής τακτοποίησης του αυθαιρέτου του εφόσον αυτή έγινε και άλλων στοιχείων με Αίτηση στην Πολεοδομία. Η όλη διαδικασία δεν είναι τόσο απλή ειδικά όταν πρόκειται για περιπτώσεις ακινήτων που ανεγέρθηκαν τις δεκαετίες του 50 και του 60. Για την έκδοση του Π.Ε.Α. απαιτείται πληθώρα στοιχείων για το ακίνητο, η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου των 5€ από τον ιδιοκτήτη, η αυτοψία στον χώρο και φυσικά γνώση του αντικειμένου. Πολλά από τα σχέδια και έγγραφα που ζητούνται από τον ιδιοκτήτη ή από άλλες πηγές όπως η Πολεοδομία, αποτελούν την βάση για την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου (Η.Τ.Κ.) η οποία είναι απαραίτητη πλέον σε Συμβολαιογραφικές Πράξεις.

Πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2024"

Οι αιτήσεις στο «Εξοικονομώ 2024» θα υποβάλλονται από τις 7 Φεβρουαρίου 2024 ως και τις 29 Μαρτίου 2024. Σύμφωνα με την προκήρυξη, για κάθε ωφελούμενο, το ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ και το οικογενειακό τα 10.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης, διαμορφώνεται σε 75% στην περίπτωση της ιδιοκατοίκησης από τον αιτούντα και σε 65% στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης σε έτερο πρόσωπο ή ενοικίασης, αντιστοίχως. Προκειμένου να πιάσουν τον στόχο της ενεργειακής αναβάθμισης και να ωφεληθούν περισσότερα νοικοκυριά, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» εκτός από τα εισοδηματικά κριτήρια έχει και κάποια σχετικά με την επιλεξιμότιτα της αίτησης όπως, η παλαιότητα του οικήματος και η ενεργειακή αναβάθμιση που θα επιτευχθεί μετά τις παρεμβάσεις. Γι αυτό το λόγο και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν σε μηχανικό για να πετύχουν την καλύτερη προετοιμασία του φακέλου και την επίτευξη του στόχου χρηματοδότησης του έργου.

  • Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα
  • Λ. Βασιλίσσης Όλγας 43